צו למניעת הטרדה מאיימת

צו זה ניתן על בסיס חוק למניעת הטרדה מאיימת (להלן: “החוק”) ולפיו בית המשפט רשאי ליתן צו למניעת הטרדה מאיימת לכל מי שמוטרד על ידי אדם אחר לרבות בילוש, מארב, התחקות אחר תנועותיו או מעשיו של אותו  אדם או פגיעה בפרטיותו בכל דרך או כאשר הוא מאוים או כאשר הוא מוטרד מיצירת קשר בעל פה או בכתב או לכל מי שנפגע ברכוש או בשמו הטוב או בחופש התנועה שלו, בנוסף כאשר ההתנהגות המטרידה נותנת בסיס להניח כי היא מהווה סכנה גופנית או ממשית לאותו אדם או כי הוא עלול לבצע בו עבירות מין או שכבר מבקש הצו נפגע בגופו או שבוצע בו עבירת מין.

חשוב לציין, כי די שמעשיו של המטריד או המאיים גורם לנפגע אי נוחות, לחץ, חרדות, פגיעה בפרטיות כדי לקבל את הצו.

מטרתו העיקרית של צו למניעת הטרדה מאיימת הוא ליתן הגנה הולמת לנפגע, לרבות  הרחקה ממקום מגוריו, מרכבו, ממקום עבודתו, מקום לימודיו של הנפגע, איסור יצירת קשר עם הנפגע בכל אמצעי או להטריד את הנפגע בכל דרך או איסור
התחקות ובילוש אחר הנפגע או איסור לשאת או להחזיק נשק. יצוין, כי להבדיל מצו הגנה לפי חוק למניעת אלימות במשפחה ולפיו הצו ניתן רק נגד בן משפחה, צו מניעת הטרדה מאיימת יכול להינתן כנגד כל אדם שמבצע את המעשים המטרידים שצוינו לעיל.

בית המשפט לו הסמכות ליתן צו למניעת הטרדה מאיימת הינם בית המשפט השלום, בית המשפט לענייני משפחה באם עסקינן בבני משפחה, בית המשפט לנוער באם עסקינן בקטין ובית הדין הרבני.

מדובר בצו שניתן לבקשתו של הנפגע או אדם אחר מטעמו או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או נציגו או תובע משטרתי.

בשל דחיפות העניין, ניתן לבקש צו הגנה במעמד צד אחד – כשהצו דרוש לשם הגנה מיידית על שלומו של הנפגע, בפועל מבקש הצו בליווי עו”ד מגיש את הבקשה ובסמוך להגשה (באותו היום) יערך דיון בפני שופט שישמע את טענות המבקש לצורך הכרעה בבקשה לקבלת הצו למניעת הטרדה מאיימת. תוקף הצו שיינתן הינו עד לדיון שיקבע במעמד שני הצדדים לא יאוחר מ 7 ימים מיום הינתן הצו. בדיון במעמד שני הצדדים, בית המשפט ישמע את טענותיהם של שני הצדדים, כמו כן למשיב לאותו מטריד או מאיים  יש את הזכות לחקור את המבקש על התצהיר שצירף לבקשה לצו למניעת הטרדה מאיימת, בסוף הדיון בית המשפט יכריע באם ליתן את צו ובאיזה תנאים ובין לאו, בלאו הכי באם בית המשפט שוכנע שיש מקום ליתן את צו, תוקפו של הצו שיינתן הוא לשישה חודשים אותם בית המשפט רשאי להאריך מעת לעת לפי הצורך בהתאם לנסיבות.

לסיכום הדברים- באם חלילה נחשפתם להטרדות, לאיומים, בפגיעה בפרטיות, לסכנה כזו או אחרת, יש לפנות במיידי לעו”ד המתמחה בתחום לצורך ליווי כל ההליך לרבות קבלת החלטה אם להגיש תלונה במשטרה, הגשת הבקשה לצו למניעת הטרדה מאיימת וכיו”ב, לחלופין באם קיבלתם זימון לדיון בבקשה לצו למניעת הטרדה מאיימת, אל תהססו, תפעלו כאמור לעיל, עו”ד הבקיא בתחום ידאג לאינטרסים שלכם ויביא אתכם לתוצאה הרצויה מבחינתכם.