פגמים בצוואה וביטולה

ישנם מקרים רבים לאחר מותו של אדם שהותיר אחריו צוואה, שיורשיו מוצאים את עצמם מקופחים מתוכן הצוואה או מעצם ציווי כזה או אחר שלא מתיישב על הדעת מעצם נסיבות החיים והיכרות עם המצווה, מצב דברים זה מעלה ספקות אצל אותם יורשים בדבר אמיתות הצוואה שהתגלתה.

במצב דברים זה, ישנו צורך לקבל ייעוץ מעו”ד המתמחה בתחום על מנת לבחון את כל האלמנטים האפשריים בצוואה, בסיפור חייו של המצווה, בסיפור חייהם של היורשים לטובת מציאת עילות מתאימות הנוגעות לאי חוקיותה של הצוואה על מנת להתנגד לצוואה ולפסול אותה.

הסיבות העיקריות לביטול צוואה מתחלקות לשתי עילות מרכזיות, האחת- עילות צורניות/ טכניות והשנייה עילות מהותיות.

עילות צורניות/טכניות-  מדובר בפגמים טכניים בצוואה, אשר נוגדים את התנאים המפורטים בחוק באשר לאופן עריכת כל צוואה, לתנאים ניתן לקרוא בהרחבה במאמר על צוואה.

כך לדוגמה כאשר עסקינן בצוואה בעדים, באם יש חוסר בצוואה של שני עדים או שמא העדים לא היו כשירים בעת חתימתם על הצוואה או שישנו חוסר של חתימה של אחד העדים או היעדר חתימתו של המצווה על הצוואה ניתן יהא להתנגד לצוואה ולהביא לבטלותה.

כאשר עסקינן בצוואה בכתב יד,  באם הצוואה נכתבה לא בכתב ידו של המצווה או שאין חתימתו של המצווה או שישנו חוסר בתאריך הדברים יכולים להביא לבטלותה של הצוואה.

כאשר עסקינן בצוואה בעל פה, יהא ניתן לבטל את הצוואה באם הצוואה נעשתה בפני עד אחד או כאשר לא נערך זיכרון דברים של דברי המצווה.

חשוב לציין, כי לא כל פגם טכני יביא לבטלותה של הצוואה, חוק הירושה קובע, כי אם נפל פגם טכני בניגוד להוראות החוק בצוואה, אולם על אף הפגם ניתן לקבוע את כוונתו האמתית של המצווה, הפגם לא יביא לבטלותה של הצוואה.
כך לדוגמה, טעות סופר כלשהי בתיאור של נכס בתאריך במספר או היעדר תאריך בצוואה בעדים או תאריך מוטעה וכיו”ב לא יביאו לבטלותה של הצוואה.

עילות מהותיות- מדובר בפגמים בתוכן הצוואה, או בפגמים העוסקים בכשירותו של המצווה בעת עריכת הצוואה, להלן דוגמאות לפגמים מהותיים בצוואה:

השפעה בלתי הוגנת- צוואה שנעשתה לאחר שהופעל על ידי אחד מן הזוכים בצוואה השפעה בלתי הוגנת על המצווה לערוך את הצוואה בניגוד לרצונו לטובת אותו זוכה.
לציין, כי לא כל השפעה על המצווה תיחשב להשפעה בלתי הוגנת שתביא לבטלותה של הצוואה, השפעה שנעשתה בדרכים מקובלות בשיח פתוח ונעים הינה מותרת ולא תביא לבטלות הצוואה.

כשירותו של המצווה-  כאשר בעת עריכת הצוואה המצווה לא היה כשיר מבחינה נפשית או מנטלית או שהמצווה לא היה בדעה צלולה בעת עריכת הצוואה, הדבר יביא לבטלותה של הצוואה.

צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, תחבולה או תרמית כנגד המצווה הינה צוואה לא חוקית.

מעורבות של אחד הזוכים בעריכת הצוואה יכולה להביא לבטלות הצוואה, אין מדובר בהשפעה הוגנת כפי שנכתב לעיל, אלא מדובר במעורבות שמעוררת חשד כי המצווה הושפע בדרכים לא כשרות לצוות את אשר נכתב בצוואה.
יצוין, כי לא כל מעורבות תביא לבטלות הצוואה, הדבר יבחן בבית המשפט על פי נסיבות המקרה, כשלעתים בית המשפט מחליט לפסול לא את כל הצוואה אלא רק את ההוראה המחשידה.

צוואה שביצועה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי יביא לבטלות הצוואה או לביטול ההוראה הבעייתית.

ביטול הצוואה יעשה על ידי הגשת התנגדות לרשם הירושות על קיום הצוואה, לאחר הגשת ההתנגדות רשם הירושות מעביר את התיק באופן אוטומטי לבית המשפט לענייני משפחה שם יבחנו טענותיו של המתנגד בהליך משפטי.
יודגש, כי נטל ההוכחה להוכיח את הפגמים מוטל על כתפי זה שהעלה את הטענה- המתנגד לקיום הצוואה, אולם ישנם מצבים שבהם נטל הראייה מתהפך על כתפי הצד השני.

לסיכום הדברים- במקרה בו נתקלתם בצוואה המעלה חשש בדבר אמיתותה או נתקלתם בצוואה המקפחת אותכם מהעיזבון, מומלץ לגשת לעו”ד המתמחה בתחום לקבל ייעוץ פרטני האם ניתן להביא לבטלות הצוואה.