סרבנות גט

עפ”י הדין בישראל, ענייני גירושין נמצאים תחת סמכותו הייחודית של ביה”ד הרבני.
כידוע, בתי הדין הרבניים נוהגים עפ”י דין תורה, אשר מחייב את בית הדין, כי פסק דין לגירושין בין בני זוג יהודים יינתן רק לאחר מתן גט ע”י הבעל וקבלת הגט ע”י האישה. מכאן אנו למדים, כי סרבנות גט הוא מצב שבו הגבר מסרב ליתן את הגט לאישה או לחלופין מצב שבו האישה מסרבת לקבל את הגט מהבעל וזאת מהחשש שהגט יינתן מתוך לחץ או כפייה (“גט מעושה”) מצב שבו הגט פסול.
בנוסף, בתי הדין הרבניים מגדירים אדם (גבר או אשה) כמסורב גט אם עברו שנתיים מיום הגשת תביעת הגירושין, וטרם קיבל גט בשל סירוב בן הזוג.

סרבנות גט הינה תופעה חמורה מאוד שפוגעת בעיקר בנשים וזאת מאחר שנשים מסורבות גט מוגדרות כ”עגונות”, פועל יוצא של האמור, נשים מסורבות גט אינן יכולות להינשא לאחר, אינן יכולות לקיים יחסי אישות עם גבר אחר (מבחינת בית הדין הרבני) וכן אינן יכולות להביא ילדים מאדם כאחר (ילדים שתביא האישה מאדם אחר ייחשבו לממזרים) מנגד הגבר יכול לקיים יחסי אישות עם נשים אחרות, להביא ילדים מנשים אחרות, אולם הגבר אינו יכול להינשא בשנית.

להלן הסיבות העיקריות לסרבנות גט :

קנאה כלפי בן הזוג- דהיינו אי מוכנות לוותר על הנישואין ועל הבן זוג.
נקמנות כלפי בן הזוג- דהיינו הכוונה להרע לבן זוג בשל העובדה, כי הוא מעוניין להתגרש.
סחטנות- מדובר  בסיבה הנפוצה ביותר ולפיה בן זוג אשר מסרב ליתן/ לקבל את הגט לצורך השגת תנאים מסוימים במהלך הליך הגירושין (משמורת, הסדרי ראייה), לרבות סחטנות כלכלית-  ליצור מצב שבו בן הזוג יוותר על כספים או על נכסים או על מזונות לצורך קבלת/מתן הגט.

מה ניתן לעשות נגד סרבני גט-

ראשית, חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ`ה – 1995 קובע מספר סנקציות כנגד סרבני גט.
הסנקציות שבחוק יחולו רק לאחר שבית הדין הרבני פסק כי על הגבר לתת גט לאישה או כאשר נשיא בית הדין הרבני אישר להפעיל את החוק כנגד אישה סרבנית גט, לרבות צו עיכוב יציאה מהארץ, שלילה או אי חידוש רישיון נהיגה, מניעת מינוי למשרות שונות, מניעת עיסוק במקצוע שהעיסוק בו דורש רישיון, שלילת האפשרות לפעול בחשבון בנק, מאסר בפועל לתקופה מצטברת של עד 10 שנים ועוד, חשוב לציין בעניין הסנקציות, כי בתי הדין נוהגים להפעיל את הסנקציות באופן הדרגתי.
שנית, כאשר עסקינן בסרבן גט, לאישה קמה הזכות לחייב את הגבר במזונות איזה גבוהים (מזונות עונשיים) וזאת על מנת להפעיל לחץ כלכלי על הגבר ליתן את הגט.
שלישית, כיום נפוץ מאוד להגיש תביעות נזיקין כנגד סרבני הגט הדורשים מבן זוגם (הסרבן) פיצוי כספי בגין הנזקים שנגרמים להם כתוצאה מהסרבנות.

לסיכום הדברים- תופעת סרבנות גט הינה תופעה מורכבת עם זכויות וחובות רבות, על כן אם הנכם מסורבי גט, יש להיוועץ עם עו”ד המתמחה בתחום, לטובת הכרת הזכויות והכנת אסטרטגיה פעולה בהתאם לנסיבות לצורך השגת הגט המיוחל.