נישואין אזרחיים

נישואין אזרחיים הם נישואין שמקבלים תוקף חוקי על ידי פקיד מוסמך מרשות האזרחית. במדינת ישראל אין אפשרות להתחתן בנישואין אזרחיים, שכן במדינת ישראל מוסד הנישואין תחת אחריותם של הרשויות הדתיות – דהיינו, האפשרות היחידה לנישואין חוקיים במדינת ישראל הם באמצעות נישואים דתיים המבוצעים על ידי מוסד הרבנות באם עסקינן בבני זוג יהודיים (גם נוצרים, דרוזים, מוסלמים וכדומה מתחתנים במדינת ישראל לפי הכלליים הדתיים שלהם).

​פועל יוצא של האמור, זוגות מעורבים (בני זוג בעלי דת שונה) או בני זוג מנועי חיתון (על פי ההלכה של הדין הדתי ישנם מס’ מצבים בהם בני זוג אשר מנועים להתחתן כגון: כהן וגרושה, פסולי חיתון, בני זוג מאותוהמין) או סתם בני זוג חילוניים אשר לא מעוניינים למסד את הקשר שלהם על פי חוקי הדת היהודית אינם יכולים להינשא במדינת ישראל באופן חוקי והאפשרות החוקית היחידה שעומדת להם היא להתחתן בנישואין אזרחיים במדינות חוץ שמאפשרות נישואין אזרחיים בתחומם.

לציין, כי מדינת ישראל מכירה בנישואין אזרחיים שנעשו בחו”ל, בני הזוג הנ”ל נרשמים בתעודת זהות כנישואים והינם נחשבים כבני זוג נשוי לרבות  החובות והזכויות הקיימות לבני זוג נשוי שנשאו על פי דין.

חשוב לדעת, כי בני זוג אשר נישאו בנישואין אזרחיים נהנים ממס’ יתרונות מבני זוג אשר נישאו כדת וכדין, להלן נמנה את ההבדלים וההשלכות בין נישואין אזרחיים לנישואים כדת וכדין:

גירושין – בני זוג אשר נישאו בנישואין כדת וכדין ומעוניינים להתגרש, מחויבים לעשות כן בבית הדין הרבני אשר דורש הסכמה של שני בני הזוג ליתן את הגט וכן עילת גירושין וכן דיון על ענייני הכתובה, להבדיל בני זוג אשר נישאו בנישואין אזרחיים ומעוניינים להתגרש מחויבים לעשות כן בבית הדין הרבני אך די בהצהרה של אחד מבני הזוג על מנת ליתן פסק דין לגירושין, לעתים בית הדין הרבני דורש גט לחומרא שאין בו צורך להוכיח עילת גירושין.

חלוקת רכוש וחוק יחסי ממון- בני זוג אשר נישאו כדת וכדין, יחלקו את רכושם בהתאם לחוק יחסי ממון והסדר איזון משאבים לפיו חלוקת הרכוש תתקיים רק כאשר הצדדים מתגרשים או שאחד מבני הזוג נפטר, בנוסף קיימים קשיים כאשר התביעה נדונה במקביל להליך הגירושין שלעתים אנו עדים לוויתורים מצד האישה על רכוש לטובת קבלת הגט, לעומת זאת בני זוג אשר נישאו בנישואין אזרחיים, יחלקו את רכושם בהתאם להלכת השיתוף אשר הייתה נהוגה טרם כניסת חוק יחסי ממון לתוקף ולפיה בני זוג יכולים לחלק את רכושם בכל עת, יצוין, כי בנישואין אזרחיים אנו לא נתקלים במצבים בהם אישה תצטרך לוותר על רכוש על מנת לקבל את הגט, שכן הגירושים בנישואין אזרחיים הינם פשוטים יותר כאמור לעיל.

מזונות – החיוב במזונות אצל בני זוג אשר נישאו כדת וכדין נקבע על פי הדין האישי (דין דתי) ולפיו הבעל חב במזונות אשתו ילדיו עד להגיעם לגיל 18 ללא כל קשר לרמת ההכנסה של בני שני בני הזוג, להבדיל החיוב במזונות אצל בני זוג אשר נישאו בנישואין אזרחיים חל על שני הצדדים ואין הבעל חב במזונות אשתו וילדיו לכאורה.

בעניין זה ישנה פסיקה מחייבת של בית המשפט העליון אשר קבע, כי חיוב מזונות אישה/ בעל וילדים יכול להיעשות באופן הדדי, הדבר יקבע בהתאם לכללי היושר ההגינות ותחושת הצדק, הן בעניין סכום המזונות שיקבע בהתאם לרמות הכנסה של שני בני הזוג, הן בהתאם למשך תקופת החיוב וכיו”ב.

יצוין, כי הנושא דנן מעורר מחלוקת בקרב החברה הישראלית, מחד, ישנם קריאות רבות בשיח הציבורי לאפשר נישואין אזרחיים במדינת ישראל וזאת לטובת אותם זוגות שמנועי חיתון על פי ההלכה היהודית וגם לאלו שלא מעוניינים שיכפו עליהם חתונה דתית ומאידך, המתנגדים לאפשרות זאת טוענים, כי הדבר יפגע באחדות העם וצביונה היהודי של המדינה.

לסיכום הדברים- כאמור, בני זוג שלא יכולים להינשא כדת וכדן או שלא מעוניינים בכך, יכולים להתחתן בחתונה אזרחית בחו”ל וליהנות מכל הזכויות והחובות של בני זוג שנישאו כדת ודין בארץ, יתרה מכך בעת גירושין בני הזוג אשר נישאו בנישואין אזרחיים נהנים מהליך אחר שוויוני ופשוט יותר, אולם גם בני זוג אשר נישאו בנישואין אזרחים ועומדים בפני פרידה, המלצתנו היא להתייעץ  וליטול ייצוג מקצועי של עו”ד שמתמחה בתחום שיביא לתוצאות טובות ולשמירת האינטרסים של לקוחו.