מהי כתובה ומתי האישה זכאית לה

ישנו מנהג נפוץ אצל גברים שנמצאים טרם חופה וקידושין, לרשום בכתובה סכום מופרז של מאות אלפי שקלים, לעתים אף מיליוני שקלים וזאת במטרה להוכיח את אהבתם לבת זוגתם ו/או לחלופין להרשים את קהל המוזמנים בחתונה (לעתים הרב המקדש נוהג להקריא את הסכום שנכתב בכתובה בקול רם בעת החופה), כבר עתה אציין, כי מדובר בטעות קשה הנובעת מחוסר ידיעת המשמעות וההשלכות של עניין זה באם הזוג חס וחלילה יעמוד בפני גירושין.

מאמר זה יפרוש בפניכם את המשמעות של הסכום אותו אתם מציינים בכתובה ואת השלכותיה וכן מתי האישה תהא זכאית לכתובה ומתי לא בעת הליך הגירושין.

כתובה היא מסמך משפטי מחייב (הן מבחינה המשפט הדתי והן מבחינת המשפט האזרחי) עליו חותם החתן טרם או במעמד טקס החופה ולפיו החתן מתחייב כלפי אשתו בהתחייבות כספית במקרה של גירושין או במקרה של פטירתו, יתרה מכך בכתובה מפורטים כל חובות הבעל כלפי אשתו במהלך הנישואין וכן מציינים בכתובה את הנדוניה (הכסף והרכוש אותה הביאה האישה לנישואין עליהם מוותר הגבר מראש במקרה של גירושין).

הסמכות לדון בענייני כתובה הינה סמכות בלעדית של בית הדין הרבני אולם תביעת כתובה מן העיזבון יכולה להתקיים בבית המשפט לענייני משפחה.
לרוב נוסח הכתובה קבוע (תלוי במוצא של בני הזוג), על כתובה מוסיפים בכתב יד את שמות בני הזוג, תאריך, מקום החתונה וכן את ערך הכתובה אותו הסכום אותו מציין החתן, על מנת שלכתובה יהא תוקף משפטי, על החתן לחתום עליה בכתב ידו וכן חתימת של שני עדים.
יצוין, כי מטרת הכתובה על פי הדין הדתי היא שלא יהא קל בעיני הגבר לגרש את אשתו, להבטיח את יציבות מוסד הנישואין וכן על מנת לדאוג לביטחונה הכלכלי של האישה במקרה של גירושים או של פטירת הגבר.

חיוב הבעל בכתובה- לרוב חיוב הבעל בתשלום הכתובה, נקבע על פי אשמתו של הבעל בהליך הגירושין, לדוגמה במקרה שהבעל אינו ממלא את חובותיו כבעל עליהם הוא התחייב בכתובה (לא מקיים עם האישה יחסי אישות, בוגד בה, לא מפרנס את האישה) הוא יחויב בתשלום הכתובה.
לא זו אף זו, במקרה שהבעל יוזם את הליך הגירושין ללא כל סיבה טובה הוא יחויב בתשלום הכתובה, אולם במידה והבעל יוזם את הליך הגירושין ויש בידו סיבה טובה לכך (האישה בגדה בו, האישה מסרבת לקיים עם בעל יחסי אישות, האישה לא דואגת לצרכיי הבעל וכיו”ב) הבעל יהא פטור מתשלום דמי הכתובה.

חשוב לציין, כי במקרה שהאישה יוזמת את הליך הגירושין ללא כל סיבה הבעל יהא פטור מתשלום דמי הכתובה, אולם במידה ואישה יוזמת את הליך הגירושין שיש בידה סיבה טובה לכך (הבעל בגד בה, היה אלים כלפיה וכיו”ב) הבעל יחויב בתשלום דמי הכתובה.
יתרה מכך, כאמור במקרה של פטירת הבעל האישה תהא זכאית לקבל את דמי הכתובה.
חשוב לדעת, כי ישנם מקרים רבים שמגיעים לפתחו של בתי הדין הרבניים בהם הבעל ציין בכתובה סכום גבוהה מאוד, סכום אותו הוא ציין מבלי לחשוב על המשמעות מבלי שהוא יכול לעמוד בו מבחינה כלכלית, במקרים כאלה בתי הדין הרבניים נוטים לבטל את הסכום הנקוב בכתובה ולפסוק סכום חדש בהתאם למצבו הכלכלי של הבעל, אולם אין לסמוך על מקרים אלו, שכן ישנם מקרים רבים שהבעל חויב דמי כתובה של מיליון ש”ח ואף יותר.

לסיכום הדברים- כאמור, ישנו משמעות ישירה למי מהצדדים שפותח הליך גירושין ו/או תובע את דמי הכתובה לקבלת דמי הכתובה, יתרה מכך תביעת כתובה לעתים מוגשת על מנת להפעיל לחץ על הבעל שמסרב ליתן את הגט, ולכן בהליכים מסוג דא ישנו צורך בייעץ וליווי של עו”ד המתמחה בתחום על מנת שידאג לאינטרסים שלכם ויביא אתכם לתוצאה הרצויה מבחינתכם בהתאם לנסיבות..