הכל על ידועים בציבור

במאמר זה אפרוש בפניכם את כל המידע הנחוץ באשר לידועים בציבור כגון: מה הקריטריונים הנדרשים להגדרת ידועים בציבור? מהו משך הזמן הנדרש להיות בני זוג? מה צריך לעשות על מנת שיכירו בכם כידועים בציבור? מה ההשלכות של ידועים בציבור?

קריטריונים להגדרת ידועים בציבור-

בפתח הדברים, יצוין, כי אין כל הגדרת מפורשת לידועים בציבור לא בחוק ולא בפסיקה, אולם הפסיקה במרוצת השנים מציינת שתי קריטריונים מצטברים על מנת להכיר בבני זוג כידועים בציבור, כדלהלן:

חיי משפחה משותפים תחת קורת גג אחת- הכוונה לבני זוג של ממש שחיים ומבלים יחד תחת קורת גג אחת. בקריטריון זה, ישנה דרישה שבני הזוג ינהלו מערכת יחסים אינטימית לרבות קיום יחסי אישות, אהבה, מסירות, נאמנות שמראה שהם קשרו את גורלם זה בזה, בטח ובטח לא יחסי פילגשות, בעניין זה חשוב לציין, כי ישנה פסיקה בנושא אשר קבעה, כי קיום יחסי אישות לאו דווקא מעיד על יחסים אינטימיים, מדובר היה בבני זוג שחיו תחת קורת גג אחת אך בחדרי שינה נפרדים ללא קיום יחסי אישות, ניהלו משק בית משותף וכיו”ב ובית המשפט פסק כי יש להכיר בהם כידועים בציבור.

ניהול משק בית משותף- הכוונה לניהול משק בית משותף מתוך צורך אישי, ענייני, כלכלי, כנהוג בין בעל ואישה הדבקים אחד בשני בקשר של גורל חיים ולא משיקולי נוחות, הפסיקה קבעה, כי לאו דווקא נדרש חשבון בנק משותף, אלא ישנה דרישה לקופה רעיונית משותפת, בוחנים אם ישנו קיום כלכלי אשר מושתת על שיתוף באמצעים ובמאמצים לשם קיום הצרכים המשותפים כגון מגורים, אכילה שתיים, לבוש וכיו”ב.

כאמור, התנאים להגדרת בני זוג כידועים בציבור הינם שני התנאים המצטברים שצוינו לעיל, מדובר במבחנים עובדתיים שעל בית המשפט להכריע בהם לפי הראיות אותם מציגים הצדדים, לרבות מגורים משותפים במשך שנים ארוכות, בני זוג שמבלים יחד בשעות הפנאי, יוצאים לבלות, ארוחות משותפות, חופשות משותפות, בני זוג אשר דואגים אחד לשני הן מבחינה כלכלית הן מבחינת מטלות הבית, הן מבחינת בריאותית.

משך הזמן הנדרש על מנת להיות ידועים בציבור-

הפסיקה לא קבעה זמן מינימלי מדויק להכרה של בני זוג כידועים בציבור, ישנם פסיקות רבות בנושא אשר סותרות אחת את השנייה. ישנה גישה בפסיקה אשר סוברת, כי אין פרק זמן מינימלי להכרה של בני זוג כידועים בציבור. גישה אחרת, סוברת, כי תקופת זמן של קרוב לשנה יכולה להיות מספקת בלבד שבמשך כל הזמן ניהלו הזוג חיים משותפים. גישה נוספת והשכיחה ביותר סוברת, כי נצרך תקופת מינימום של שלוש שנים של חיים משותפים בין בני הזוג, כמו כן, ישנם גם פסיקות קיצוניות בנושא שהסתפקו בזמן מינימלי של שלושה חודשים.

מה צריכים לעשות בני זוג על מנת שיכירו בהם כידועים בציבור-

על בני הזוג לנסח הסכם חיים משותפים, מדובר בחוזה משפטי שנחתם בין בני הזוג שבו הם קובעים את המערכת זכויות וחובות ביניהם מתחילת מיסוד הקשר וגם חלילה בעת פירוקו. הסכם זה, בעל תוקף משפטי גם אם הוא לא אושר על ידי כל גורם כל עוד בני הזוג לא מתחתנים. להסכם זה חשיבות מכרעת, חלילה באם בני הזוג נפרדים ולכן חשוב מאוד לנסח הסכם זה על ידי עו”ד המתמחה בתחום וכן לאשר את ההסכם בבית המשפט.

ידועים בציבור הינם בני זוג שאינם נשואים זה לזה אשר מנהלים משק בית משותף.

כבר עתה יצוין, כי אין חקיקה מסודרת המסדירה את הנושא של ידועים בציבור וכי מדובר בהתפתחות של הפסיקה שנעשתה במהלך השנים בגין שינויים חברתיים בארץ לרבות חקיקתו של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו אשר דוגל בזכויות אדם וזכויות לשוויון לכל בני המינים באשר הם וכן בגין חוסר אמון במוסד הנישואין (בשל ריבוי המתגרשים) וכן מאחר שאנו עדים ליותר ויותר בני זוג אשר חיים יחד מחוץ למוסד הנישואין הן מבחירה, הן בשל סיבות דתיות (כמו כהן וגרושה שאינם יכולים להינשא זה לזה) אשר גרים תחת קורת גג אחת, מביאים ילדים לעולם, צוברים רכוש משותף וכיו”ב וכן כאשר מדובר בבני זוג מאותו המין.

הזכויות וההשלכות של ידועים בציבור-

חלוקת רכוש- בני זוג המוכרים כידועים בציבור, חלה עליהם חזקת השיתוף אשר קובעת, כי כל מה שנצבר במהלך חייהם המשותפים משותף ובבעלות שני הצדדים.

ירושה- בני זוג ידועים בציבור הינם יורשים על פי דין עפ”י חוק הירושה כל עוד בן הזוג שנפטר לא היה נשוי לאחר במקביל. יתרה מכך עפ”י חוק הירושה בן הזוג שנותר בחיים יהא זכאי גם לקבל מזונות מהעיזבון של המוריש עד לשארית חייו כאילו היו נשואים.

משכנתה- בני זוג ידועים בציבור יכולים ליהנות ממשכנתה ממשרד הבינוי והשיכון.

ביטוח לאומי- כל מקום בחוק הביטוח הלאומי אשר מציין “לאשתו של אדם” תינתן התייחסות זהה לידועה בציבור, לרבות קצבה בגין אלמנות, פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, נקודות זיכוי בשל ילדים וכיו”ב.

זכויות סוציאליות- בן הזוג זכאי ליהנות מקרן הפנסיה של בן זוגו, זכאי לזכויות ממקום העבודה של בן זוגו.

לסיכום הדברים- אם הנך תוהה באם המערכת יחסים בה אתה נמצא נחשבת לידועים בציבור, יש להיוועץ עם עו”ד מתמחה בתחום לבחון את הנסיבות. באם אתה מעוניין להימנע מכל הזכויות וההשלכות המוענקים לידועים בציבור, יהא עליך לערוך הסכם ממון/ הסכם חיים משותפים ולאשרו בבית המשפט וכן לערוך צוואה והכל בהתאם לרצונותיך.