חלוקת רכוש בין בני זוג

אחת הסוגיות המורכבות ביותר בהליך הגירושין היא ללא ספק נושא חלוקת הרכוש. לסוגיה זו השלכות לעניין כל הרכוש אותו צבר כל אחד מבני הזוג במהלך חייהם המשותפים ולעתים גם ברכוש שנצבר טרם חייהם המשותפים.

חלוקת הרכוש מוסדרת בחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל”ג (1973)  (להלן: “החוק”). במידה ויש הסכמה בין הצדדים בעניין החלוקה, אין צורך להגיש תביעות, אלא ניתן לעגן את ההסכמות של הצדדים בהסכם גירושין שיאושר בפסק דין של בית המשפט, אולם במידה ואין הסכמות בין הצדדים לאופן חלוקת הרכוש, זכאים כל אחד מן הצדדים לעתור לבית המשפט או לבית דין רבני (בבית דין רבני ניתן לכרוך תביעה לחלוקת רכוש יחד עם תביעת גירושין) ולנמק את טענותיו לאופן חלוקת הרכוש בין הצדדים.

​במצב דברים זה, החוק קובע, כי בני זוג שנישאו לאחר תוקפו של החוק דהיינו לאחר 1/1/1974 והם לא חתומים על הסכם ממון או הסכם גירושין, חלוקת הרכוש תתבצע בדרך של “איזון משאבים” ולפיו כל הרכוש שנצבר במהלך הנישואין של הצדדים יחולק בחלקים שווים, לרבות רכוש אשר רשום על שם אחד מן הצדדים.

החוק קובע כי את איזון המשאבים ניתן לערוך רק בעת פקיעת הנישואין עקב גירושין או מות אחד מבני הזוג למעט רכוש אשר רשום על שני הצדדים יחד אותו ניתן לתבוע בתביעה לפירוק שיתוף עוד בטרם פקיעת הנישואין. יצוין, כי על פי החוק, רכוש שנצבר על ידי אחד מבני הזוג טרם הנישואין או מתנות וירושות שהתקבלו במהלך הנישואין לא עומדים בחלוקת הרכוש- דהיינו הרכוש הנ”ל לא יחולק במסגרת איזון המשאבים, עם זאת, יש לציין כי בשנים האחרונות הפסיקה קובעת, כי בנסיבות מסוימות צד יכול לטעון לזכויות בנכסים האמורים לעיל (רכוש שנצבר טרם הנישואין או מתנות וירושות שהתקבלו במהלך הנישואין), כאשר אותו צד יוכל להוכיח שיתוף באותו נכס לו הוא טוען שיש לו זכויות (לרוב מדובר בדירת מגורים), מצב משפטי זה הינו בעייתי ומחייב התייעצות עם עו”ד המתמחה בתחום לקבלת ייעוץ בנוגע לכל נכס ונכס שיש ברשות אחד מן הצדדים גם עם עסקינן בנכס שהתקבל בירושה או במתנה או נכס שנצבר טרם חייהם המשותפים של הזוג.

חשוב להדגיש, כי על בני זוג שנישאו לפני 1/1/1974 או על בני זוג ידועים בציבור לא חל החוק והם יכולים לחלק את הרכוש המשותף במסגרת הלכת השיתוף שהייתה נהוגה טרם החוק אשר קובעת, כי ניתן לחלק את הרכוש המשותף שנצבר במהלך חייהם המשותפים של בני הזוג עוד בטרם פקיעת הנישואין בהסכמה או באמצעות הגשת תביעה לבית המשפט.

הרכוש המשותף שבו עסקינן הן במסגרת החוק והן במסגרת הלכת השיתוף כולל בין היתר את הבית, מכונית, חסכונות משותפים, נכסים עסקיים (חברה או עסק של אחד מבני הזוג), מוניטין וכן זכויות סוציאליות של כל אחד מבני הזוג (קופות גמל, פנסיה, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, פיצויי פיטורין ), כמו כן, במסגרת חלוקת הרכוש נכללים גם החובות שנצברו במהלך חייהם המשותפים של בני הזוג למעט חובות שלא שייכים לתא המשפחתי כגון חובות בגין הימורים או חובות בגין בגידות וכיו”ב, יצוין, כי לרוב בתי המשפט נעזרים בחוות דעת מומחים לצורך קבלת הערכת שווי של נכס מסוים או לצורך קבלת חוות דעת הנוגעת לכל הזכויות הסוציאליות של בני הזוג וזאת לצורך ביצוע חלוקה שוויונית של כלל הרכוש בין בני הזוג.

לסיכום הדברים- נושא חלוקת הרכוש “סובל” מהיעדר יציבות משפטית בפרט כשעסקינן בדירות מגורים, עסקינן בנושא מהותי ומורכב ולכן ישנה חשיבות מכרעת לעו”ד המתמחה בתחום אשר ידאג לאינטרסים ולזכויות הכלכליות שלכם במהלך הליך הגירושין וחלוקת הרכוש.