צו הגנה למניעת אלימות במשפחה

צו זה ניתן על בסיס חוק למניעת אלימות במשפחה (להלן: “החוק”) ולפיו בית המשפט רשאי ליתן צו הגנה כנגד מי שעובר התעללות נפשית או פיזית או מינית מבן משפחה. מדובר באמצעי חירום לכל מי שחווה או עומד לחוות במסגרת התא המשפחתי התעללות מכל סוג על מנת לקבל הגנה הולמת.​

מטרתו העיקרית של צו ההגנה היא להרחיק את אותו בן משפחה מתעלל או מאיים באופן מיידי, צו ההגנה יכול להרחיק מבית המגורים המשותף, לאסור ו/או להגביל ו/או למנוע שימוש של אותו אדם מתעלל מלהיכנס או להתקרב עד מרחק מסוים לדירה בה מתגורר בן המשפחה המאוים, איסור להטריד את בן המשפחה המאוים בכל דרך לרבות טלפונית ובכל מקום וכן איסור להחזיק נשק וכיו”ב..​​

יצוין עוד, כי צו ההגנה יכול להינתן לבקשתו של אחד מאלה: בן משפחה, היועץ המשפטי לממשלה, תובע משטרתי או עובד סוציאלי שהתמנה על פי חוק הנוער או על פי חוק ההגנה על חוסים.

בית המשפט לו הסמכות ליתן צו הגנה הינם בית המשפט השלום, בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני. בית המשפט רשאי ליתן את הצו כאשר האיומים ו/או ההתעללויות בוצעו בסמוך להגשת הבקשה לצו הגנה (מדובר בין מספר שעות למס’ ימים בודדים) ושקיים בסיס סביר שאותו בן משפחה מבקש הבקשה נמצא בסכנה ממשית ומיידית.

בשל דחיפות העניין, ניתן לבקש צו הגנה במעמד צד אחד – בפועל מבקש הבקשה בליווי עו”ד מגיש את הבקשה באחת מן הערכאות המוסמכות לדון בה ובסמוך להגשה (באותו היום) יערך דיון בפני שופט שישמע את טענות המבקש לצורך הכרעה בבקשה לצו ההגנה.

תוקף הצו שיינתן הינו עד לדיון שיקבע במעמד שני הצדדים תוך 7 ימים מיום הינתן הצו (האחריות להודיע לאותו בן משפחה מתעלל הינו באחריות בית המשפט ולא של מבקש הבקשה). בדיון במעמד שני הצדדים, בית המשפט ישמע את טענותיהם של שני הצדדים, כמו כן למשיב לאותו בן משפחה מתעלל יש את הזכות לחקור את המבקש על התצהיר שצירף לבקשה לצו הגנה, בסוף הדיון בית המשפט יכריע באם ליתן את צו ההגנה ובאיזה תנאים ובין לאו.​

באם בית המשפט שוכנע שיש מקום ליתן את צו ההגנה, תוקפו של הצו שיינתן הוא לשלושה חודשים אותם בית המשפט רשאי להאריך מעת לעת לפי הצורך בהתאם לנסיבות.

יוער, כי לא תמיד הנסיבות של הוצאת צו הגנה כשרות, לעתים בני זוג פונים להוצאת צו הגנה בטענות סרק וזאת לטובת יתרון טקטי בהליכי הגירושין, חשוב לציין, כי במצב דברים זה, באם בית המשפט ישתכנע, כי מדובר בבקשת סרק, בית המשפט יטיל הוצאות כספיות כבדות כנגד הצד שמבקש את צו ההגנה.

לסיכום הדברים- באם חלילה נחשפתם לאלימות מצד בן משפחה, יש לפנות במיידי לעו”ד המתמחה בתחום לצורך ליווי כל ההליך לרבות הגשת תלונה במשטרה במידת הצורך, הגשת הבקשה לצו הגנה וכיו”ב, לחלופין באם קיבלתם זימון לדיון בבקשה לצו הגנה, אל תהססו, תפעלו כאמור לעיל, עו”ד הבקיא בתחום ידאג לאינטרסים שלכם ויביא אתכם לתוצאה הרצויה מבחינתכם.

מטרתו העיקרית של צו ההגנה היא להרחיק את אותו בן משפחה מתעלל או מאיים באופן מיידי, צו ההגנה יכול להרחיק מבית המגורים המשותף, לאסור ו/או להגביל ו/או למנוע שימוש של אותו אדם מתעלל מלהיכנס או להתקרב עד מרחק מסוים לדירה בה מתגורר בן המשפחה המאוים, איסור להטריד את בן המשפחה המאוים בכל דרך לרבות טלפונית ובכל מקום וכן איסור להחזיק נשק וכיו”ב..

יצוין, כי “בן משפחה” מוגדר בחוק כבני משפחה בעבר ובהווה, לרבות בן או בת זוג, הורה או בן/ בת זוג של הורה, צאצא או צאצאית של בן/ בת זוג, סב או סבתא, אח או אחות, גיס או גיסה, דוד או דודה, אחיין או אחיינית.